hosting powered by facthosting.com
บ้านกลอนของนายโอ้เอ้ --> ขบคิด
00078 ความรักของสาวพานิชย์เหมือน....... [นายปรัชญากร] คำตอบ
00077 ความรักของช่างกลเหมือน........ [นายปรัชญากร] คำตอบ
00076 อะไรเอ่ย...อยู่ข้างบนสบาย อยู่ข้างล่างหนัก [นายปรัชญากร] คำตอบ
00075 รดไฟมากี่ขา......? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00074 อะไรเอ่ย........รดไฟ [นายปรัชญากร] คำตอบ
00073 อะไรเอ่ย เนี้อจิ้มเนื้ออร่อยเหลือเมื่อมีน้ำออก ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00072 หินอะไรอยู่บนฟ้า [นายปรัชญากร] คำตอบ
00071 นกอะไรไม่ใช่นกเรา [นายปรัชญากร] คำตอบ
00070 มะนาวอะไรอยู่บนฟ้า [นายปรัชญากร] คำตอบ
00069 ปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00068 ปลาอะไรชอบไปเป็นคู่ [นา] คำตอบ
00067 ปลาอะไรไม่เคารพ [นายปรัชญากร] คำตอบ
00061 ทำไมรถไฟฟ้า BTS จึงคบไม่ได้ [สาวเซ่อ] คำตอบ
00060 เกาะอะไรน่าไปสัมผัส [สาวเซ่อ] คำตอบ
00059 บังอะไรมองไม่เห็น [สาวเซ่อ] คำตอบ
00058 ยาอะไรไม่มีคนกิน [สาวเซ่อ] คำตอบ
00057 บังอะไรมองไม่เห็น [สาวเซ่อ] คำตอบ
00056 บ่ออะไรกันไม่ได้ [สาวเซ่อ] คำตอบ
00055 อะไรใหญ่กว่ายักษ์ [ออ๊ฟ] คำตอบ
00054 จะว่านกก็มีหู จะหนูก็มีปีก [ออ๊ฟ] คำตอบ
  ส่งคำถามขบคิดของคุณได้ที่นี่ครับ
  คำถาม :
  คำตอบ :
  ลงชื่อ :
   
hosting powered by facthosting.com
มีผู้ชมเว็บขณะนี้ 3 คน