hosting powered by facthosting.com
บ้านกลอนของนายโอ้เอ้ --> ขบคิด
00087 เพลงที่เพราะที่สุดในโลก . . .ใครบรรเลง ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00086 ใครที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00085 ปลาอะไร ใหญ่กว่าปลาทู [นายปรัชญากร] คำตอบ
00084 กบ........อะไรที่แสดงหนังได้ ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00083 ลักษณะของหญิงที่โกรธง่ายคือ.....? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00082 ควายแก่ชอบกินอะไรมากที่สุด ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00081 ภาษาอังกฤษตัวใหนดื่มได้....ม่ายค่อยเมา ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00080 ปลาอะไร.....ควายงง ??? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00079 อะไรเอ่ย...สี่ขาเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00078 ความรักของสาวพานิชย์เหมือน....... [นายปรัชญากร] คำตอบ
00077 ความรักของช่างกลเหมือน........ [นายปรัชญากร] คำตอบ
00076 อะไรเอ่ย...อยู่ข้างบนสบาย อยู่ข้างล่างหนัก [นายปรัชญากร] คำตอบ
00075 รดไฟมากี่ขา......? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00074 อะไรเอ่ย........รดไฟ [นายปรัชญากร] คำตอบ
00073 อะไรเอ่ย เนี้อจิ้มเนื้ออร่อยเหลือเมื่อมีน้ำออก ? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00072 หินอะไรอยู่บนฟ้า [นายปรัชญากร] คำตอบ
00071 นกอะไรไม่ใช่นกเรา [นายปรัชญากร] คำตอบ
00070 มะนาวอะไรอยู่บนฟ้า [นายปรัชญากร] คำตอบ
00069 ปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้? [นายปรัชญากร] คำตอบ
00068 ปลาอะไรชอบไปเป็นคู่ [นา] คำตอบ
  ส่งคำถามขบคิดของคุณได้ที่นี่ครับ
  คำถาม :
  คำตอบ :
  ลงชื่อ :
   
hosting powered by facthosting.com
มีผู้ชมเว็บขณะนี้ 29 คน